IOM ja Agenda 2030

Agenda 2030 on erittäin laaja ja kunnianhimoinen, mutta IOM:n fokuksena on 17 kestävän kehityksen tavoitetta – ja niiden yhteydet siirtolaisuuteen. Siirtolaisuus onkin nyt ensimmäistä kertaa osa maailmanlaajuista kehityskehystä. Uudet tavoitteet ovat jatkoa menestyksekkäille Vuosituhattavoitteille.

Siirtolaisuus ja kehitys liittyvät tiiviisti yhteen ja hyvin hoidetulla siirtolaisuudella on iso rooli kestävässä kehityksessä ja antaa sille suuren lisäpanoksen.

Agenda 2030 oli teemana esimerkiksi kun  IOM:n Suomen maatoimisto osallistui vuosittaiseen Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä yhdessä YK:n kehitysohjelman UNDP:n kanssa 27-28 toukokuuta 2017.

Tämä oli ensimmäinen vuosi kun IOM on osa YK:ta - vuoden 2016 syyskuusta alkaen olemme YK:n siirtolaisuusjärjestö. 

 

Lisätietoja Agenda 2030:sta:

(ulkopuolisten tahojen sivujen kannanotot ovat heidän omiaan, eikä IOM välttämättä allekirjoita niitä kokonaisuudessaan)

Suomen Ulkoministeriön Agenda 2030-sivut:

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=327268&nodeid=49313&contentlan=1&culture=fi-FI

YK-liiton sivut kestävän kehityksen tavoitteista:

http://www.ykliitto.fi/yk70v/yk/kehitys/post-2015

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan sivut:

https://www.kepa.fi/vaikuttamistyo/agenda-2030

Kestävä kehitys-sivut:

http://kestavakehitys.fi/agenda-2030